فایل های دسته بندی مدیریت مناقصات - صفحه 1

تحقیق قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

دانلود تحقیق با موضوع قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌، در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات، فصل‌ دوم‌: سازماندهی‌ مناقصات‌، فصل‌ سوم‌: برگزاری‌ مناقصات‌، فصل‌ چهارم‌: مقررات‌ مناقصات‌

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات

ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات، در قالب پی. دی. اف و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، نتیجه گیری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده موثر از قوانين و مقررات برگزاري مناقصات در مديريت پروژه

استفاده موثر از قوانين و مقررات برگزاري مناقصات در مديريت پروژه، در قالب پی. دی. اف و در 12 صفحه، شامل ماشين مناقصات، شناسايي حد و مرز معضله يا چالش موردبررسي، شرط انجام كار، شناسايي مهم ترين اركان يا اسناد (پسيني) در محيط حقوقي مناقصات، نقل از پژوهش ارزيابي مقررات مناقصات (وزن دهي به ...)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار

ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار، در قالب پی. دی. اف و در 14 صفحه، شامل بخش اول- تشریح و معرفی بحث مقاله مذکور، بخش دوم- چاره جویی اجرایی و عملیاتی، کمیته فنی و بازرگانی، ارزیابی کیفی مناقصه گران، روش اجرایی مناقصات به صورت یک مرحله اي و دو مرحله اي، انتخاب و وظایف و مسئولیت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟

ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟، در قالب پی. دی. اف و در 14 صفحه، شامل طرح مسأله، نکته کلیدي این مسأله، اهمیت و ابعاد مسأله، تأملات مقدماتی براي حل مسأله، روش و نقطه عزیمت مناسب در راه حل مسأله، حل مسأله

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات

اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات، در قالب پی. دی. اف و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، الزام ارزیابی کیفی در برگزاري مناقصات، اهمیت معیارهاي ارزیابی کیفی مناقصه گران و معیارهاي فنی بازرگانی پیشنهادها، جایگاه ارزیابی کیفی در فرآیند برگزاري مناقصات، نتیجه گیري

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات

بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، در قالب پی. دی. اف و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، بخش اول: بخش هاي نارساي آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاري مناقصات، ارزیابی کیفی پیمانکاران، ماده 16: معیارهاي ارزیابی کیفی پیمانکاران، ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي

تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي، در قالب پی. دی. اف و در 4 صفحه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات

تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات، در قالب پی. دی. اف و در 8 صفحه، شامل تفاوت هاي قانون، پیشنهادات در جهت رفع اشکالات، ابهامات و اشکالات مندرج در آئین نامه هاي قانون و پیشنهادات مربوطه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی