فایل های دسته بندی سایر - صفحه 1

جزوه استاتیک دانشگاه امیرکبیر

دانلود جزوه استاتیک دانشگاه امیرکبیر، در قالب pdf و در 85 صفحه. توضیحات: این جزوه، جزوه استاتیک دکتر پیدایش استاد دانشگاه امیرکبیر می باشد که با خط بسیار خوانا در کلاس به همراه ویس ها تهیه شده است. این جزوه بسیار ..

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل استاتیک

دانلود جزوه کامل استاتیک، در قالب pdf و در 187 صفحه، شامل فصل اول: مقدمه، فصل دوم: استاتیک نقاط مادی، فصل سوم: اجسام صلب سیستم نیروهای معادل، فصل چهارم: تعادل اجسام صلب، فصل پنجم: نیروهای گسترده (مرکز سطح یا مرکز خط یا ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس محیط زیست

دانلود جزوه درس محیط زیست، در قالب pdf و در 65 صفحه، شامل تعریف مهندسی محیط زیست و کاربردهای آن و آشنایی با چالش های موجود محیط زیست در دنیای امروز، آشنایی با مبانی زیست بوم (اکولوژی) و اجزای آن، آشنایی با منابع آب و ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مبانی اقتصاد مهندسی

دانلود جزوه مبانی اقتصاد مهندسی، در قالب pdf و در 121 صفحه، شامل اهداف درس، کتاب درسی، مفاهیم پایه اقتصاد، عوامل تولید، مدل سازی یک سیستم اقتصادی، تقاضا، عرضه و قیمت بازار، معادله تقاضا، عرضه، منحنی عرضه، قیمت بازار، قیمت تعادل ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول مهندسی ترافیک

دانلود جزوه اصول مهندسی ترافیک، در قالب pdf و در 151 صفحه، شامل مقدمه، ترافیک، مهندسی ترافیک، مسائل و مشکلات ناشی از حمل و نقل و ترافیک، مطالعه ترافیکی، حجم ترافیک، تردد ترافیک، کاربردهای حجم ترافیک، موارد کاربرد حجم ترافیک ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه استاتیک

دانلود جزوه استاتیک، در قالب pdf و در 85 صفحه، شامل مقدمه و کلیات، فصل اول: نیرو و مجموعه های نیرویی، فصل دوم: تعادل اجسام صلب، فصل سوم: تحلیل خرپاها و قاب ها، فصل چهارم: نیروهای داخلی در سازه های معین استاتیکی، فصل پنجم ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال اقتصاد مهندسی

دانلود نمونه سوال اقتصاد مهندسی، در قالب pdf و در 4 صفحه.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درس اقتصاد مهندسی رشته عمران

دانلود تحقیق درس اقتصاد مهندسی رشته عمران، در قالب pdf و در 29 صفحه، شامل صورت پروژه ها، گزینه ها، انجام تحلیل اقتصادی موردنظر، متره احداث ساختمان سد، تحلیل گزینه های مختلف، هزینه های سرمایه ای، هزینه های بهره برداری سالانه، ارزش ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اقتصاد مهندسی

دانلود جزوه اقتصاد مهندسی، در قالب pdf و در 19 صفحه، شامل چارت کارگاه، مدیریت، مناقصه، انواع معاملات مناقصه، عواملی که باعث ارزان تر شدن ساختمان می شوند، انواع پروژه ها، ضعف اساسی در پروژه های ایران، انواع برنامه ریزی، اعتبارات ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی