فایل های دسته بندی پرسش نامه - صفحه 3

راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون بزرگسال

دانلود پرسشنامه با موضوع راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون بزرگسال، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل ماتريس هاي پيشرونده ريون، وسایل آزمایش، طرز نشستن آزمودنی ها، روش اجرا، نظارت بر کار آزمودنی ها، وقت امتحان ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان (مارتین و همکاران، 2013)

دانلود پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان (مارتین و همکاران، 2013)، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: پرسشنامه ارزیابی انسجام ورزشی کودکان (سنین 9 تا 12 سال) توسط ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سیاهه اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه (تری و همکاران، 2004)

دانلود پرسشنامه سیاهه اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه (تری و همکاران، 2004)، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع. توضیحات: سیاهة اعتیاد به تمرین (فرم كوتاه) تری و همكاران (2004) شامل ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006)

دانلود پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع. توضیحات: این پرسشنامه توسط آپلتون و همکاران (2006) برای اندازه ­گیری درگیری ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه های کنترل داخلی برای حسابرسی

دانلود پرسشنامه های کنترل داخلی برای حسابرسی، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل سازمان و مديريت، خريد و پرداخت ها، حقوق و دستمزد، توليد، فروش و دريافتني ها، دارايي هاي ثابت، موجودي مواد و كالا، حساب هاي دريافتني، موجودي ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تسهیم دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه مؤلفه‌ های پرسشنامه و پرسشنامه تحلیل بر اساس مؤلفه‌های پرسشنامه چگونگی کار را برای شفافیت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (CISS) اندلر و پارکر

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (CISS) اندلر و پارکر، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات پرسشنامه، توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، نمره گذاری پرسشنامه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون هوشی وکسلر کودکان

دانلود پرسشنامه آزمون هوشی وکسلر کودکان، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، خرده آزمون تنظیم تصاویر، خرده آزمون حافظه ارقام وکسلر، تصاویر پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی