فایل های دسته بندی پرسش نامه - صفحه 6

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه قلدری- قربانی آلوئوس

دانلود پرسشنامه قلدری- قربانی آلوئوس، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی

دانلود پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني

دانلود پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب رایانه ای

دانلود پرسشنامه اضطراب رایانه ای، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه، عبارات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس آیزنک

دانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنک، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات پرسشنامه، توضیحات، ضریب روایی پرسشنامه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بازاریابی ویروسی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ویروسی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه بازاریابی ویروسی محقق ساخته می باشد. تعداد سؤالات: 21 سؤال منبع: محقق ساخته می باشد و از طریق مطالعه مقالات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بازاریابی عصبی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی عصبی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: تعداد مؤلفه ها: 6 مولفه، شامل اعتماد مصرف کننده: 5 سؤال، تنوع محصولات: 4 سؤال، استفاده از استعاره های واقعی و تداعی خاطرات: 4 سؤال، تأیید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بازاریابی حسی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی حسی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دست یابی به نتایج دقیق تر از جامعه آماری می باشد. تعداد گویه ها: 28 سؤال براساس طیف

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی