فایل های دسته بندی پرسش نامه - صفحه 8

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (تجدیدنظر شده هومن و عسگری )

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (تجدیدنظر شده هومن و عسگری)، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها

دانلود پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل ضریب روایی، ضریب پایایی، عبارا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی (SRLS)

دانلود پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی (SRLS)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات، قابليت اعتماد يا پايايي (Reliability)، عبارات

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI)

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI)، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، روش اجرا، نمره گذاری، قابليت اعتماد يا پايايي (Reliability)، عبارات

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی

دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

دانلود پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت) مواد غذایی

دانلود پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت) مواد غذایی، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه، عبارات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ­ها

دانلود پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ­ها، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات، روایی و پایایی ابزار پژوهش، عبارات

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سخت رویی کوباسا (HS)

دانلود پرسشنامه سخت رویی کوباسا (HS)، در قالب pdf و در 5 صفحه، شامل بخش اول: عبارات پرسشنامه، بخش دوم: معرفی پرسشنامه سخت رویی کوباسا (HS)،بخش سوم: روایی و پایایی پرسشنامه سخت رویی کوباسا (HS)، بخش چهارم: نمره گذاري پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی